Sơ Khảo Về Sự Hình Thành Của Hai Nền Cộng Hòa Ở Miền Nam Việt Nam 1945 – 1975

Triệu Huỳnh Võ, ĐS6

Tin từ văn phòng của Thượng Nghị Sĩ (TNS) Janet Nguyễn ở Tiểu bang California, ngày 6-10-2016, Quốc Hội Tiểu bang California vừa ra Quyết Nghị số SCR-165, do TNS Janet Nguyễn đệ trình, công nhận Tháng Mười là Tháng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).Cũng theo bản tin này thì Quyết Nghị trên nhằm mục đích:

– Kỷ niệm 60 năm ngày ra đời của Hiến Pháp VNCH vào tháng Mười, thiết lập nền dân chủ đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam,
– Tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của các lực lượng quân đội đồng minh đã chiến đấu cho nền dân chủ, trong đó có VNCH và Hoa Kỳ,
– Xác định công cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do thông tin tại Việt Nam (VN), và ghi nhận sự đóng góp của hơn nửa triệu người VN cho sự phát triển Tiểu bang California.

Hơn 60 năm trôi qua nhưng tại sao tới hôm nay nền Đệ Nhất VNCH lại được Quốc Hội California trang trọng ghi nhớ và vinh danh; vàTháng 10 trong năm đã trở thành Tháng VNCH tại Tiểu Bang Cali?

Đó chính là vì những thực trạng đã và đang xảy ra ở VN trong thời gian qua làm cho giới truyền thông và các nhà khảo cứu chính trị và lịch sử ở các nước phương tây cũng như ở Hoa Kỳ đã có sự đánh giá đúng mức hơn về cuộc chiến tranh ở VN. Từ đó, chính nghĩa của cuộc chiến tranh tự vệ của quân dân VNCH, chống lại cuộc xâm lăng vũ trang của bạo quyền cộng sản Hà Nội, tay sai của Cộng sản quốc tế, đã ngày một thêm tỏa sáng, so với các chủ trương buôn dân bán nước hiện nay của đảng Cộng sản Việt Nam, dưới danh nghĩa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Nhìn lại những trang sử VN trong thời cận đại từ năm 1945 đến 1975, chúng ta thấy đã có biết bao biến cố bi hùng diễn ra. Có người gọi đây là “Dòng sinh mệnh não nề” của dân tộc VN; và qua đó, nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa của nước VNCH đã lần lượt được hình thành.

Thật vậy, sau khi Pháp trao trả độc lập cho VN năm 1945, Quốc Trưởng Bảo Đại đã giao quyền điều hành đất nước cho sáu vị Thủ Tướng: Trần Trọng Kim (1945), Nguyễn Văn Xuân (1950), Nguyễn phan Long (1950), Trần văn Hữu (1950), Nguyễn văn Tâm (1952), và Bửu Lộc (1954). Năm 1954, ông Ngô Đình Diệm được Quốc Trưởng Bảo Đại chọn thay thế ông Bửu Lộc.Ông Ngô Đình Diệm đã nhận chức vụ Thủ Tướng ngày 7-7-1954.

Sau một năm làm Thủ Tướng, và sau khi dập tắt được sự đối kháng của các giáo phái, ngày 23-10-1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Quốc Trưởng Bảo Đại bị truất phế và ông Ngô Đình Diệm được bầu thay thế làm Quốc Trưởng.

Ngày 26-10-1955, một Hiến Ước tạm thời được ban hành và xác định Việt Nam (VN) là một Nước Cộng Hòa và Quốc Trưởng lấy danh hiệu là Tổng Thống. Một Uỷ Ban được thiết lập để soạn thảo Hiến Pháp. Quốc Hội Lập Hiến, gồm 123 dân biểu, được bầu lên ngày 4-3-1956 để phê duyệt bản dự thảo Hiến Pháp và sau đó bản Hiến Pháp đã chính thức được ban hành ngày 26-10-1956.

Cũng trong ngày 26-10-1956, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã long trọng tuyên bố tại Dinh Độc Lập chính thức thành lập Chính Thể VNCH và ông là vị Tổng Thống đầu tiên của thể chế dân chủ ở Miền Nam Việt Nam, mang danh xưng Việt Nam Cộng Hòa. Nền Đệ Nhất Cộng Hòa chính thức bắt đầu ngày 26 tháng 10 năm 1956, và chấm dứt ngày 1 tháng 11 năm 1963 sau cuộc đảo chánh của một số tướng lảnh do Đại Tướng Dương Văn Minh cầm đầu dẫn đến cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông, ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, ngày 2-11-1963.

Đọc Thêm…