Cảm nghĩ về Đất nước và Con người trong quyển “Nhân Vật Miền Nam – Một Thời Vang Bóng” của Nam Sơn Trần Văn Chi

 

Nguyễn văn Bon, PhD

Những kẻ từ xưa lấy máu hồng,
Lấy bao cân nảo đắp non sông,
Tuy theo nhiều lối, nhiều xu hướng
Nhưng vẫn cùng chung một tấm lòng (1)

Dẫn nhập

Lịch sử không nhứt thiết chỉ có lịch sử chiến tranh, và nhân vật lịch sử không chỉ gồm những người có chiến công hiển hách, đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ giang san, mà còn có lịch sử của nhiều lãnh vực như nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, khoa học, chánh trị…và những người trong các lãnh vực nầy được coi là nhân vật lịch sử vì hoạt động của họ có tầm ảnh hưởng quan trọng đến đời sống của con người.trong xã hội.(2)

Ngay cả những người mà hoạt động của họ thậm chí chỉ ảnh hưởng đến một vùng tuy rất nhỏ như khai hoang mở đất, xây cầu, dựng chợ… hay chống cường quyền bảo vệ người cô thế cũng là những nhân vật lịch sử.(3) Việc đánh giá một nhân vật lịch sữ cũng không đơn giản, phải hiểu hoàn cảnh lịch sử, xã hội mà nhân vật đó đang sống và làm việc.

Cùng quan điểm trên, trong quyểnNhân Vật Miền Nam – Một Thời Vang Bóng”, Nam Sơn Trần Văn Chi đề cập đến một số địa danh miền Nam và những nhân vật tiêu biểu từ những khai quốc công thần đến những người sống và lớn lên theo vận nước, góp phần xây dựng và bảo vệ miền Nam của tổ quốc. Cuốn sách nầy do Văn Mới (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2008. Sách dày 346 trang. Ảnh bìa: Chân dung cụ Phan Thanh Giản.

Nam Sơn Trần Văn Chi, tức giáo sư Trần Văn Chi đã đóng góp năng lực và kinh nghiệm cho nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa từ khi tốt nghiệp đại học sư phạm đến khi miền nam Việt Nam sụp đổ. Khi ra nước ngoài, ông vẫn tiếp tục đóng góp kiến thức của mình cho nền văn hóa dân tộc. Do đó, mỗi bài viết, mỗi cuốn sách của ông chắc chắn hàm chứa một tâm tình muốn gởi đến người đọc, nhất là các bạn trẻ thuộc thế hệ đi sau.

Đọc Thêm…