Tại sao nên khuyến khích con em sanh trưởng tại Úc học giỏi Tiếng Việt?

Bích Ngọc
Các nhà hoạch định phương hướng cho nền phát triển kinh tế Úc nhận thấy rõ rằng thế kỷ 21 là sự phát triển kinh tế của Á châu.
Học sinh cần phải thông thạo ít nhất một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Ông Peter Garrett, nguyên là Bộ Trưởng Giáo Dục Học Đường, khẳng định sẽ không có một học sinh nào bị từ chối không cho học một thứ tiếng Á châu nào. Có nghĩa là, khi có nhu cầu về học các ngôn ngữ Á Châu, (trong đó có Tiếng Việt ) thì nhà trường sẽ tạo điều kiện để học sinh được thỏa mãn yêu cầu học tiếng Á châu của các em (Garrett , 2012)

Lộ trình dài đến năm 2025 sẽ bao gồm sự thúc đẩy liên quan đến Châu Á học (Asian Studies). Cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd cho rằng nước Úc hãy tỉnh thức cho mọi người dân về hiện trạng đang đổi thay trong vùng nơi mà nước Úc thuộc về, những vấn đề như an ninh Á châu, ngôn ngữ Á châu, Kinh tế Á châu và tất cả các vấn đề nổi bật trong vùng. Bốn ngôn ngữ Á châu được ưu tiên giảng dạy trong tất cả các trường Úc là tiếng Nhật (Japanese), tiếng Hoa phổ thông (Mandarin), tiếng Hindu, và tiếng Indonesia. Tiếng Việt không được nhắc tới trong các ngôn ngữ được ưu tiên. Tuy nhiên, với con số khoảng 100 triệu người trên khắp thế giới vẫn đang sử dụng Tiếng Việt, và đặc biệt với truyền thống văn hóa tinh túy khác biệt của dân tộc Việt, thế giới vẫn muốn biết về Việt nam, về người Việt, và Tiếng Việt. Tiếng Việt vẫn được công nhận là một trong các môn học tại các trường học tại Úc.

Đối với các nhà giáo dục Việt nam, dạy và học Tiếng Việt là rất quan trọng, bởi vì trong mọi xã hội , ngôn ngữ là sức mạnh liên quan đến nhiều lãnh vực như chính trị và kinh tế của quốc gia

Đọc thêm…