Quyền lợi của người Lao Động Tại Việt Nam và Sự thay đổi Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Công Nhân Công Ty Pouyen dinhfdf công. Nguồn RFA

T H Ho

Ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2015, khoảng 90,000 công nhân của công ty PouYen, một nhà máy do Đài Loan đầu tư chuyên sản xuất giày da tại khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Sài Gòn đã đồng loạt đình công để phản đối chính quyền Việt Nam về các quy định trong Điều 60 của Luật Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) do Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2014. Kể từ năm 1995 cho đến cuối năm 2014, mỗi năm có hàng trăm cuộc đình công xảy ra với khoảng từ 5 ngàn đến 10 ngàn người tham dự thì cuộc đình này là một cuộc đình công lớn nhất nhưng không nhắm vào giới chủ mà để phản đối chính sách của chính phủ liên quan đến các quyền lợi thiết thực của người lao động.

90,000 công nhân của công PouYen đình công vào ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2015 để phản đối chính sách BHXH mới (Nguồn Internet)

Theo những quy định của Điều 60 (Phụ chú 1) của Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 – sẽ được áp dụng vào năm 2016 – thì những công nhân chưa đóng BHXH đủ 20 năm, khi bị mất việc hoặc nghỉ việc, ngoài vài trường hợp đặc biệt, sẽ không được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp nào cho đến khi đến tuổi về hưu thay vì có quyền nhận toàn bộ số tiền Bảo Hiểm Xã Hội mà họ đã đóng ngay sau khi nghỉ việc như quy định của Luật Bảo Hiểm Lao Động 2006.[1]

Đọc thêm…