CHỦ TRƯƠNG

NHÓM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA
ĐỒNG NAI & CỬU LONG, ÚC CHÂU
Trang mạng và Tập san Nghiên cứu văn hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu

CHỦ TRƯƠNG

Nhận định

Đồng Nai – Cửu Long là vùng đất mới, còn gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, hay Nam Bộ, có lịch sử gần 400 năm, là vùng đất của nhóm lưu dân tới sinh cơ lập nghiệp, với nếp sống tương đối khác biệt với nếp sống của vùng đất cũ của Thăng Long hay Thuận Hóa.
Có thể nói, Đồng Nai – Cửu Long có một nền văn hóa đặc thù, rất ít được đề cập đến trong sách vở, nếu có thì nhiều khi dưới cái nhìn phiến diện, không chính xác.
Chúng ta, người dân Đồng Nai – Cửu Long hiện nay là người thừa hưởng tài sản văn hóa đặc thù của tiền nhân đã có công khai mở. Chúng ta có bổn phận gìn giữ, bảo tồn, phát huy nếp văn hóa đó, đây cũng là góp phần bảo tồn nền văn hóa dân tộc.

Nhóm nghiên cứu

Từ nhận định trên, trong tinh thần uống nước nhớ nguồn của truyền thống dân tộc, với chủ trương tiếp nối những công trình của người đi trước để có thể góp phần nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy nền văn hoá của vùng đất quê hương Đồng Nai Cửu Long, Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu được thành lập.

Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai – Cửu Long là tập họp những người thích nghiên cứu văn hóa vùng đất Đồng Nai – Cửu Long. Những người nghiên cứu bao gồm cả người gốc ba miền Nam, Trung, Bắc, và gồm cả những nhà nghiên cứu ngoại quốc.

Trang mạng và tập san Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu, được thành lập để làm diễn đàn cho các nhà biên khảo và sáng tác

Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên cứu không có mục đích dánh bóng, thêu dệt về vùng đất nầy, mà chỉ tìm cách trả lại cho Đồng Nai – Cửu Long những gì thuộc về nó, đúng với giá trị của nó. Đây không phải là phân biệt, chia rẽ, kỳ thị, mà chỉ là chấp nhận sự thật về sự hiện hữu của một nền văn hóa khác biệt với nền văn hóa cổ, để thấy tinh thần văn hóa đa nguyên, để hợp tác, xây dựng và tiến bộ.

Vậy nghiên cứu những gì? Viết và nghiên cứu như thế nào?

Lãnh vực nghiên cứu và sáng tác

A. Nghiên cứu hay viết những gì về Đồng Nai và Cửu Long?

Có thể viết hay nghiên cứu bất cứ vấn đề nào của vùng đất Đồng Nai – Cửu Long, bao gồm mọi lãnh vực như:
1. Văn hóa tổng quát

• Bản sắc văn hóa Việt-Nam
• Mối quan hệ giữa văn hóa cổ truyền và văn hóa Đồng Nai-Cửu Long
• Giao tiếp văn hóa

2. Văn học Đồng Nai-Cửu Long

• Văn chương chữ quốc ngữ
• Báo chí, văn xuôi, thi ca
• Văn chương bình dân và bác học

3. Ngôn ngữ- Văn tự

• Chữ Hán, chữ nôm, chữ Quốc ngữ
• Phương ngữ

4. Nghệ thuật

• Hát bộ – Cải Lương
• Cổ nhạc
• Nhạc đại chúng
• Các loại hình nghệ thuật khác trong dân gian.

5. Đất nước và con người

• Lịch sử khai khẩn và phát triển miền Nam
• Nhân vật, Anh hùng (trong mọi lãnh vực)
• Các di tích.

6. Tôn giáo và Tín ngưỡng

• Tín ngưỡng trong dân gian
• Thờ cúng Tổ Tiên
• Tam giáo: Phật Giáo – Lão Giáo – Khổng Giáo
• Cao Đài – Hòa Hảo – Bửu Sơn Kỳ Hương
• Thiên Chúa -Tin Lành.
• Hòa đồng tôn giáo
• Các pháp môn khác.

Văn hóa thể hiện các mặt sinh hoạt của đời sống, và văn hóa không thể tách rời khỏi thời cuộc, đặc biệt là trong giai đoạn lịch sử của nước Việt Nam hiện nay. Do đó, ngoài các lãnh vực trên, chúng tôi sẽ đăng những bài nghiên cứu và tham luận liên quan đến môi trường sống của người dân trong hiện tại và tương lai, hiện trạng nền giáo dục, xã hội Việt Nam, và những vấn đề liên quan đến thời cuộc nước nhà.

B. Viết và nghiên cứu thế nào?

1. Những bài viết có tính cách sưu tầm, nghiên cứu, nhận định.
2. Không thảo luận, cổ võ, tuyên truyền chánh trị đảng phái.
3. Việc nghiên cứu không giới hạn mốc thời gian về mặt lịch sử (thời gian có thể khởi đầu từ lúc khẩn hoang miền Nam đến nay…)
4. Nhận định mang tính khách quan khi trình bày những quan điểm dị biệt.
5. Xử dụng tất cả mọi nguồn tài liệu, miển đó không phải là tài liệu tuyên truyền hay xuyên tạc sự thực lịch sử, ghi rõ xuất xứ.
6. Có thể viết những bài qua sự tìm hiểu, kinh nghiệm cá nhân, hoặc phỏng vấn các cư dân từng địa phương, từng vùng…mà những điều trình bày trên chưa được tài liệu sách vở nào đề cập tường tận.
7. Trang mạng và tập san Nghiên cứu Văn hóa Đồng Nai & Cửu Long chỉ là diễn đàn quy tụ các quan điểm của các nhà nghiên cứu. Người viết chịu trách nhiệm về nội dung và xuất xứ của bài nghiên cứu của mình.

Cảm tạ: Vì nhu cầu phổ biến văn hóa nước nhà, và không có mục đích thương mãi, chúng tôi xin cảm tạ và xin lỗi quí vị họa sĩ, nhiếp ảnh gia, và tác giả các bài viết, hình ảnh trên các sách báo, trang mạng…mà chúng tôi không liên lạc được để xin phép trích đăng.

Trân trọng,
Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long-Úc Châu

Địa chỉ liên lạc:
Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long
31 Fairview Road, Canley Vale, NSW 2166, Australia
Email: dongnaicuulongucchau@gmail.com