TRUYỆN NGẮN – HỒI KÝ

Nhớ Phạm Đình Chương

Phan Lạc Phúc Không hiểu sao chỉ mới nghĩ tới mùa Xuân, lòng người như đã mở hội! Có lẽ hội từ dân gian ngàn xưa, hay hội từ đất trời hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên. Trong Xuân, lâng lâng hồn thường thoát ra…

Đọc Thêm...