TẬP SAN 11


No Picture

Submission To Australia’s Foreign Policy White Paper 2017

We wish to warmly congratulate the Australian government – particularly the Minister for Foreign Affairs, the Hon Julie Bishop, MP, the Minister for Trade, Tourism and Investment, the Hon Steven Ciobo, MP, and the Minister for International Development and the Pacific, Senator the Hon Concetta…Phan Thanh Giản và việc mất 6 tỉnh Nam kỳ

Huỳnh Long Vân PhD Phan Thanh Giản, có tên tự là Tịnh Bá và Đạm Như, hán hiệu là Lương Khê và biệt hiệu là Mai Xuyên, xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, tổ tiên từ Bình Định di cư vào đồng bằng…
Phan Thanh Giản (1796-1867): 150 Năm Nhìn Lại

Tiến sĩ Trần Mỹ-Vân AM- Kính chào quý vị, các Anh Chị và các bạn, Trước tiên, xin chân thành cám ơn ban tổ chức, nhất là Giáo sư Nguyễn văn Chấn, đã cho Mỹ-Vân được hân hạnh đứng nơi đây để trình bày về…