TẬP SAN 10Mỹ Tho qua mấy vần ca dao

BS Phan Giang Sang.  Vài nét về Mỹ Tho Mỹ Tho là một thành phố nằm bên trái của sông Tiền, ngày nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang có diện tích là 2,367 km2 và dân số khoảng 1,635,700 người. Những địa danh…


Sông ngòi Miền Trung

Thái Công Tụng (Bài nói chuyện tại SAIM ngày 15/5/2015) Following introduction in section 1, section 2 lists and describes rivers in Central Viet Nam from Thanh Hoá to Bình Thuận provinces. Some rivers have large watersheds since they take sources from Laos; some others…